جستجو
مطلب مورد نظر :
خدمات مشاوره مدیریت و بهره وری
1.       مشاوره برنامه های تحول سازمانی     
2.       مشاوره برنامه تحول اداری درسازمانهای دولتی
3.       مشاوره اصلاح وبهبودفرآیندها درسازمانهای دولتی
4.       مهندسی مجدد فرآیندها وساختار سازمانی
5.       عارضه یابی وتحلیل عملکرد سازمانی (سریع وعمیق)    
6.       مشاوره مدیریت استراتژیک
7.       مشاوره  استقرار چرخه  بهره وری
8.       کنترل فرآیندآماری SPC  بانرم افزار
9.       برنامه کاهش ضایعات
10.    نظام آراستگی محیط کار5S
11.    نظام پیشنهادات درسازمان SS
12.    نگهداری وتعمیرات PM
13.    انجام کنترل پروژه  بانرم افزار
14.    مشاوره وطراحی سیستمها(تولید،خرید، فروش،انبار و...)
15.    خدمات برونسپاریوتولید بدون کارخانه
16.    تحقیقات بازار(MR) جهت توسعه محصولات صنعتی وخدماتی
17.    مشاوره تدوین برنامه بازاریابی (MP)
18.    ارزیابی آمادگی صادرات(ERA)
19.    مشاوره تبلیغات
20.    مشاوره مهندسی ارزش
21. مشاوره
برندینگ
22.    مشاوره کاهش قیمت تمام شده


تمامی حقوق برای کیفیت سازان سبز محفوظ می باشد