جستجو
مطلب مورد نظر :
1396/06/14 ::: 11:24 PM
 
برگزاری دوره آموزشی ایزو 9001 ویرایش 2015
برگزاری دوره آموزشی ایزو 9001 ویرایش 2015 درمورخه  20 شهریور ماه گرگان
1396/06/14 ::: 11:18 PM
 
برگزاری دوره آموزشی تحقیق وتوسعه تکمیلی
برگزاری دوره آموزشی تحقیق وتوسعه تکمیلی درمورخه  4 و5 شهریور ماه گرگان
1396/04/15 ::: 12:07 AM
 
برگزاری دوره آموزشی تولیدناب درمورخه 24 و25 تیر ماه گرگان
برگزاری دوره آموزشی تولیدناب درمورخه  24 و25 تیر ماه گرگان باحضوراقای دکترآسیاچی برگزار می شود.این دوره باحمایت مالی شرکت شهرکهای صنعتی گلستان می باشد.
1396/04/15 ::: 12:02 AM
 
برگزاری دوره آموزشی PRP درمورخه 14 تیرماه درشرق استان گلستان گنبد
دوره آموزشی PRP درمورخه 14 تیردرشرق استان گلستان( گنبد) باحضور22 نفرازمدیران کنترل کیفیت برگزار شد.دراین دوره آقای مهندس جعفری ریاست محترم اداره استاندارد گنبد نیزباحضورکوتاهی درجلسه ضمن سخنرانی ازبرگ...
1396/04/08 ::: 10:35 PM
 
دریافت گواهی ایزو 9001 وایزو 14001 وohsas 18001 درشرکت داروسازی نیاک
دریافت گواهی ایزو 9001 وایزو 14001 وohsas 18001 استقراراستاندارد ایزو 9001 وایزو 14001 وohsas 18001 درشرکت موفق وخوش نام وباسابقه داروسازی نیاک ودریافت گواهینامه ازش...
1396/04/08 ::: 10:26 PM
 
استقراراستاندارد ایزو 9001 وایزو 14001 وohsas 18001 درشرکت داروسازی پارت کیمیا
دریافت گواهی ایزو 9001 وایزو 14001 وohsas 18001 استقراراستاندارد ایزو 9001 وایزو 14001 وohsas 18001 درشرکت موفق وخوش نام وباسابقه داروسازی پارت کیمیا ودریافت گواهینامه...
1396/03/31 ::: 11:52 PM
 
برگزاری دوره PRP
برگزاری دوره آموزشی PRP درمورخه 14 تیرماه درشرق استان گلستان گنبد برگزار می شود.
1396/03/24 ::: 1:46 AM
 
دریافت گواهی ایزو 9001 وایز22000
استقراراستاندارد ISO 9001 , ISO 22000 درشرکت تعاونی آرد زاهدی ودریافت گواهینامه ازشرکت ZHICK باکمک ومشاوره شرکت کیفیت سازان .این پروژه طی مدت 3سال اززمان ساخت کارخانه تاکنون بوده است.
مشتریان
تمامی حقوق برای کیفیت سازان سبز محفوظ می باشد