جستجو
مطلب مورد نظر :
فهرست های آموزشی



لیست دوره های آموزشی
1.    
تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و آثار آن (FMEA)

2.    
تجزيه و تحليل سيستم‌هاي اندازه‌گيري (MSA)

3.    
فرايند تأئيد قطعات توليدي (PPAP)

4.    
طرح‌ريزي پيشرفته محصول (APQP)

5.    
طراحي آزمايشات (DOE)

6.    
بسط فعاليت‌هاي كيفي (QFD)

7.    
آشنايي با متدولوژي شش سيگما (Six Sigma)

8.    
هزينه‌هاي كيفيت (COQ)

9.    
الگوبرداري (Bench Marking)

10. کنترل وکاهش ضایعات
درواحدهای صنعتی

11. اصول كاليبراسيون
عمومی تجهیزات اندازه گیری         

12. اصول نگهداری و
تعمیرات (
PM  )           

13.
روش‌هاي حل مساله (PS)

14.
اصول و وظایف نگهبانی          

15.
کارآفرینی سازمانی ومهارتهای
کسب وکاردرسازمان

16.
مدیریت مارک تجاری

17. عوامل موثر بر
افزايش بهره‌وري سازمان‌ها

18. شستشو در صنایع
غذایی   

19. مديريت فرآيند
(شناسايي، مستندسازي و بهبود فرآيندها)

20.
انبارداری وکنترل موجودی

21. روانشناسي صنعتی
وسازمانی

22. تفكر سيستمي
23. روش‌ها و فنون
مذاكره موفق

24.
مديريت روابط عمومي

25. مديريت توسعه فردي
26. كارت امتياز دهي
متوازن
(
BSC
) در سازمان

27. روش هاي تأمين
سرمايه و انواع تسهيلات مالي

28.
مدیریت جذب وارتباط بامشتری CRM

29.
روشهاي نمونه برداري درصنعت

30.
اندازه‌گيري و تحليل شاخص‌هاي
بهره‌وري (كارگاه)

31.
روش‌ها و فنون ايجاد انگيزش
دركاركنان

32.
روش های نوین بازاريابي

33. اصول سرپرستي
درصنایع

34. مديريت رفتار
سازماني

35. مديريت منابع
انساني (
HRM)

36. از توليد ناب تا سيستم ناب
37. 5S
نظام آراستگي

38. مديريت مشاركتي
39. گمبا كايزن (
بهبودمستمر)

40. نظام پيشنهادات
41. مديريت استرس
42. مديريت تضاد
43. روش‌هاي انجام كار تيمي موفق
44.
برون سپاری

45.
كنترل فرآيند آماري (SPC)

46.
آشنایی بامفاهیم والزامات
استاندارد
 ISO9001:2008

47.
مميزي داخلي  ISO9001:2008

48.
آشنایی مفاهیم و الزامات
استاندارد
     ISO 17025 : 2005

49.
ممیزی داخلی  ISO 17025 : 2005

50. آشنایی بامفاهیم والزامات استاندارد
OHSAS18001: 2007

51.
ممیزی داخلیOHSAS18001: 2007

52.
آشنایی بامفاهیم و الزامات
استاندارد
ISO 22000 : 2005

53.
ممیزی داخلی ISO 22000 : 2005

54. آشنایی بامفاهیم و الزامات استاندارد  ISO
14001:2004

55.
مميزي داخلي   ISO 14001:2004

56.
مديريت تبليغات

57.
اصول طراحی وراهبری  تصفیه خانه های  فاضلاب صنعتی

58. اصول و مبانی   PRP در صنايع
غذایی   

59.
مديريت بر مبناي هدف     MBO

60.
مديريت تغيير

61.
فن اداره جلسات

62.
مدیریت بهره‌وري عمومي

63.
اصول آتش نشانی و پیشگیری از
حریق در کارخانه      

64. تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
65.
قوانین ومقررات مالیات ویژه
تولید

66.
قوانین ومقررات تامین اجتماعی
ویژه تولید

67.
قوانین ومقررات کارویژه
تولید

68.
آشنائی با بورس وسرمایه
گذاری واحدهای صنعتی درآن

69. ارزيابي فني ، اقتصادي طرح هاي سرمايه گذاري
70.
مديريت رضايت كاركنان

71.
مديريت زنجيره عرضه (SCM)

72.
اندازه‌گيري رضايت مشتري (CSM)

73.
اصول و  مفاهيم ايمني درمحیط کار

74.
روش‌ها و فنون ارتباط موثر

75.
شيوه‌هاي رهبري اثربخش و
نفوذ بر ديگران

76.
كاربردتكنيك هاي مديريت
پروژه بر اساس استاندارد
PMBOK

77.
مديريت دانش

78.
مديريت تحقيق وتوسعه (R & D) پیشرفته

79.
مديريت و برنامه ريزي توليد

80.
مديريت مالي

81.
مديريت خريد

2.
مديريت حمل و نقل

83.
تعالي سازماني براساس مدل EFQM

84.
مهندسي معكوس

85.
مهندسي مجدد در فرايند كسب و
كار
BPR

86.
روش هاي جذب ، مصاحبه و
استخدام منابع انسانی

87.
مديريت بحران

88.
خطاناپذیرسازی  Mistake  proofing(POKA YOKE)

89.
مدیریت وتکنیک های افزایش
فروش (مهندسی فروش)

90.
برنامه ريزي استراتژيك

91.
مديريت كيفيت جامع (TQM)

92.
مديريت تکنولوژي (TM)

93.
سيستم مديريت عملكرد (PMS)

94.
قوانین تجارت درتولید

95.
مدیریت مصرف انرژی

96.
مديريت بایگانی ودبیرخانه

97.
مديريت كارگزيني وامورپرسنلي

98.
تجارت الكترونيك

99.
IT درصنعت

100.                   
پرورش خلاقيت

101.                   
مديريت زمان

102.                   
تولیدغذاهای ارگانیک

103.                   
اصول نگهداری موادغذایی(ویژه
کارخانجات وسردخانه های موادغذایی)

104.                   
روش و تكنیك های یكسان سازی
تولید محصولات لبنی در كارخانه‌ها

105.                   
فرسودگی سازمانی وروشهای
مقابله باآن

106.                   
بازیافت انرژی درصنعت

107.                   
تکنیک های پیش بینی
تقاضادربازار

108.                   
نقش واهمیت طراحی وچاپ
دربسته بندی

109.                   
نقش سرپرستان درایمن سازی
محیط کار

110.                   
GLP يا صحت نتايج آزمايشات به منظور توليد بهينه محصول

111.                   
توانمندسازى مديران صنعت

112.                   
آشنایی با افزودنی
هادرموادغذایی

113.                   
اصول و مباني تنظيم
قراردادها

114.                   
مديرت سيستم هاي اطلاعاتي  (MIS)

115.                   
تربيت ارزياب و خود ارزيابي
بر اساس مدل سرامدي
EFQM

116.                   
مديريت ريسك

117.                   
آشنايي با روش هاي قيمت
گذاري

118.                   
مديريت هولدينگ

119.                   
آيين نگارش ومکاتبات اداری

120.                   
بهداشت مواد غذايي

121.                   
شاخص هاي موفقيت شركت هاي
برتر داخلي و خارجي

122.                   
تحقيقات بازار (MR  )

123.                   
مهارت بازاريابي تجارتي و
بين المللي براي صادرات

124.                   
اصول خلاقيت و روش هاي ابداع
و آفرينش (
TRIZ  )

125.                   
هوش هيجاني و كاربرد آن در
مديريت

126.                   
بيماري هاي شغلي و مديريت
كمك هاي اوليه

127.                   
معرفی صنعت حلال

128.                   
آشنایی بااستانداردهای
کاربردی درصنعت

129.                   
اصول ومفاهیم اندازه گیری

130.                   
شیوه های حضوردرنمایشگاه
هاونقش آن دربازاریابی شرکت

131.                   
ایمن سازی مالی تجارت وتولید

132.                   
مدیریت کیفیت دراجرای پروژه
های ساختمانی وعمرانی

133.                   
هدف‌گذاری هزينه (Target Costing)

134.                   
روش‌های كاهش هزينه مصرف برق
در صنعت

135.                   
کارگاه فرمولاسیون

136.                   
اصول ایمنی درآزمایشگاه های
میکروبی وشیمیایی

137.                
کارگاه ارزیابی قوطی های فلزی درموادغذایی





















































































































































































































































































تمامی حقوق برای کیفیت سازان سبز محفوظ می باشد